Transport ponadgabarytowy

W procesie realizacji transportu ponadgabarytowego wykorzystane muszą być specjalistyczne pojazdy. Jednak sam transport towarów ponadgabarytowych jest ostatnim elementem długiego łańcucha specjalistycznych operacji logistycznych. Przewóz ponadgabarytów wymaga od operatora logistycznego dokładnych przygotowań, odpowiedniego sprzętu, doświadczenia w realizacji złożonych procesów logistycznych. W przypadku firmy Gabaryty.net, w transporcie takich towarów specjalizuje się dział Przewozów Ponadgabarytowych w ramach produktu GABARYTY oversized. Zajmuje się on całym procesem obsługi przesyłki ponadgabarytowej, m.in. czynnościami związanymi z samym transportem, organizacją załadunków i rozładunków, pozyskiwaniem zezwoleń specjalnych oraz zapewnieniem serwisu eskortującego w kraju i poza jego granicami.

Definicja transportu ponadgabarytowego

Przewozy ponadgabarytowe określa się także mianem ponadnormatywnych. Wynika to z tego, że towary przekraczają swoją wielkością i masą dozwolone prawnie normy do poruszania się po drogach. Dla uproszczenia i dla potrzeb uzmysłowienia sobie granicy pomiędzy transportem standardowym a ponadgabarytowym można przyjąć umowne założenie, że transporty ponadgabarytowe, to z reguły te przekraczające:

  • całkowitą długość 16,50 m
  • szerokość 2,50 m
  • wysokość 4,00 m
  • oraz najczęściej 42 tony ciężaru całkowitego

Logistyka przewozu ponagabarytów

Zanim towar ponadgabarytowy załadowany zostanie na specjalny pojazd i trafi do odbiorcy, eksperci z Gabaryty.net szczegółowo opracowują optymalną trasę przejazdu. W procesie planowania trasy zwraca się uwagę na szerokość dróg, znaki i słupy przy drogach, wysokość i szerokość przejazdów pod wiaduktami i mostami, ronda, dozwolony nacisk pojazdu na nawierzchnię, etc.

Ze względu na obowiązujące przepisy trasa przejazdu powstaje we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To tu można pozyskać istotne informacje o możliwych utrudnieniach na drogach, planując w miarę możliwości przejezdną i wolną od wszelkich utrudnień drogowych trasę.

Utrudnienia w transporcie ponadgabarytowym

Ze względu na specyfikę transportu ponadgabarytowego naturalne jest, że jego realizacja niesie za sobą wiele problemów. W Polsce na pierwszy plan wysuwa się bardzo zły stan dróg. Remonty przeprowadzane są powoli i niestety często nieprofesjonalnie. W efekcie transporty ponadgabarytowe muszą przejeżdżać znacznie dłuższą trasę, omijając odcinki remontowane. Często także pojawia się konieczność usuwania przeszkód drogowych takich jak np. znaki drogowe. Kolejnym problemem są ronda budowane w systemie dróg krajowych oraz azyle dla pieszych, czy też wysepki na możliwej trasie przejazdu, z wbudowanymi na stałe znakami drogowymi. W rezultacie napotkanych utrudnień finalny odbiorca płaci więcej za transport i wydłuża się czas operacji przewozu.

Innym utrudnieniem dla przewozów ponadgabarytowych w Polsce jest system naliczania opłat za zezwolenia specjalne. Zwykle w krajach Unii Europejskiej opłaty wynoszą od kilkudziesięciu do ok. 200 EURO i niezależne są od długości trasy przejazdu i całkowitych parametrów zestawu transportowego wraz z ładunkiem. Mimo naszej obecności w UE, W Polsce, im dłuższa trasa przejazdu i im większe przekroczenie dopuszczalnych gabarytów, tonażu i nacisków na osie, tym opłaty są wyższe i sięgają niejednokrotnie kilku tysięcy złotych. Przy transporcie cięższych ładunków na dłuższych trasach opłata może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy!