Transport ładunków ponadgabarytowych

Logistyka związana z przewożeniem towaru, który przekracza normy transportowe, wymaga aktywności na wielu polach. Przewozy gabarytowe są uzależnione od wielu uwarunkowań prawnych, dlatego sprostać im może jedynie profesjonalna firma. Transport nienormatywny wymaga dysponowania odpowiednimi pozwoleniami oraz właściwie przeszkoloną kadrą pracowniczą. Jest to działanie, które wymaga zaplanowania wielu aspektów, a także skutecznej współpracy z innymi instytucjami, np. zarządcą drogi lub policją. To dlatego, tak złożony proces, jakim jest transport ponadgabarytowy, zaczyna się od planowania. To wyjątkowo złożone logistycznie przedsięwzięcie. Kiedy otrzymujemy zlecenie na przewozy ponadnormatywne, musimy w pierwszej kolejności dokładnie prześledzić potencjalne trasy, przygotować specjalistyczny sprzęt i załatwić kwestię wszystkich niezbędnych pozwoleń. Po wyborze pojazdu zdolnego bezpiecznie przewieźć ładunek ponadgabarytowy możemy przystąpić do właściwego transportu. Zajmuje się nim doświadczony dział Przewozów ponadgabarytowych w ramach produktu GABARYTY oversized. W naszym zespole zatrudniamy pracowników, którzy mierzyli się już z przeróżnymi trudnościami na trasie. Potrafimy reagować na naprawdę zaskakujące sytuacje, dlatego zapewniamy tak sprawny transport ponadgabarytowy wraz z organizacją załadunków i rozładunków, pozyskiwaniem zezwoleń specjalnych oraz zapewnieniem serwisu eskortującego w kraju i poza jego granicami.

Jak definiuje się transport ładunków ponadnormatywnych?

Określeń przewóz ponadgabarytowy i ponadnormatywny używa się naprzemiennie. Oznaczają one przenoszenie towarów, które przekraczają swoją wielkością i masą normy pozwalające na poruszanie się po drogach bez konieczności posiadania specjalnych pozwoleń. Żeby zamknąć przewóz ładunków ponadgabarytowych w pewnych konkretnych ramach, za transport ponadnormatywny uznaje się przenoszenie ładunku, którego wymiary przekraczają:

  • całkowitą długość 16,50 m,
  • szerokość 2,50 m,
  • wysokość 4,00 m.

Masa takiego ładunku przekracza najczęściej 42 tony.

Ponadgabarytowy transport – jak zaplanować logistykę?

Praca zespołu Gabaryty.net jest wieloetapowa. Zaczyna się od szczegółowego zaplanowania najbezpieczniejszej trasy przejazdu. Żeby wybrać optymalną, należy wziąć pod uwagę, takie elementy, jak:

  • szerokość dróg czy przejazdów pod mostami i wiaduktami,
  • obecność znaków i słupów na trasie przejazdu,
  • maksymalny dozwolony nacisk pojazdu na nawierzchnię,
  • występowanie takich przeszkód komunikacyjnych, jak np. ronda itp.

Wszystkie logistyczne prace z racji swojej specyfiki wymagają współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Instytucja jest w stanie poinformować nas o możliwych utrudnieniach na trasie, co pozwala na takie zaplanowanie drogi, żeby je ominąć. Zawsze wybieramy drogę, która pozwala, żeby przewóz ładunków ponadgabarytowych odbył się szybko i z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa.

Utrudnienia w przewozie ładunków ponadgabarytowych

Na ostateczny koszt i czas przewozu ładunków wpływa obecność na trasie przeszkód drogowych. Transport ponadnormatywny musi przede wszystkim uwzględniać możliwości drogowe oraz przeszkody, które stanowią elementy otoczenia i architektoniczne rozwiązania (np. obecność wiaduktów, zwężeń drogi itp.)W Polsce pierwszym problemem, z jakim trzeba się zmierzyć, jest nie najlepszy stan nawierzchni dróg. Trzeba mieć na uwadze przeciwności pojawiające się na drodze podczas przewozu ładunków ponadgabarytowych w transporcie samochodowym i drogowym, które wymuszają zmiany w trasie przejazdu, żeby ominąć remontowane odcinki. Jednak nawet jeżeli jest w dobrym stanie, nasz zespół musi często mierzyć się z takimi wyzwaniami, jak konieczność usuwania przeszkód drogowych, takich jak np. znaki drogowe. Również ronda, azyle dla pieszych, wysepki widziane z perspektywy kierowcy czy pieszego jako udogodnienia, są przeszkodami z perspektywy osób organizujących transport ładunków. Każdy taki element musi zostać wzięty pod uwagę, liczy się każdy szczegół. W Polsce trzeba też mierzyć się z opłatami za zezwolenia specjalne. Teoretycznie w całej Unii Europejskiej opłaty powinny być niezależne od długości trasy przejazdu i całkowitych parametrów zestawu transportowego wraz z ładunkiem. Jednak w praktyce okazuje się, że w Polsce te parametry wpływają na ostateczną wysokość opłat i podczas gdy w UE mieszczą się one w przedziale między kilkudziesięcioma a 200 EURO, w kraju mogą one sięgać przy największych ładunkach, nawet kilkunastu tysięcy. Doświadczona kadra naszych spedytorów doskonale zna wszystkie trudności, na jakie napotykają przewozy ponadgabarytowe. Wiedza ta pozwala na znalezienie rozwiązań, które zlikwidują problem. Transport nienormatywny to nie lada wyczyn. Niestraszne nam ponadgabaryty! Nasza firma otwarta jest na wszelkie zlecenia również transport międzynarodowy, ciężki i drogowy. Posiadamy wszystkie wymagane dokumenty. Dobra organizacja w zakresie firmy. Odezwij się w celu realizacji usług.